Lôi Phong - Sản xuất và bán lẻ đồ thờ cúng như bàn thờ, đèn thờ, khung ảnh thờ, bàn thờ, tượng phật

Thời Mạt Pháp là gì? Những điều ít ai biết về Thời Mạt Pháp

Thứ Bảy, 04/11/2023
Trần Xuân Bách

Nhiều ý kiến đã cho rằng con người đang sống trong một thời kỳ suy vi hay còn được gọi đó chính là thời Mạt pháp. Vậy bạn đã hiểu như thế nào là Thời kỳ Mạt pháp hay chưa? Ý nghĩa của nó ra sao? Đức Phật nói gì về thời kỳ này? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được chúng tôi giải đáp ở ngay sau đây để các bạn có thể tham khảo.

1. Như thế nào được gọi là thời Mạt Pháp

Theo như tư tưởng trong Phật giáo của Đại thừa Đông Nam Á thời Tịnh độ Tông thì Mạt Pháp được hiểu đó là giai đoạn mà những giáo lý của Đức Phật dạy hay còn được gọi Pháp đã bị mai một đi gọi là Mạt và tất cả chỉ còn dưới dạng hình thức. Ở giai đoạn này phần lớn những tu sĩ và các tín đồ trong Phật pháp sẽ không nắm được hoặc hiểu sai về Phật pháp.

Thời kỳ Mạt Pháp là giai đoạn mà giáo lý của Đức phật dạy bị mai một đi

Thời kỳ Mạt Pháp là giai đoạn mà giáo lý của Đức phật dạy bị mai một đi

Thời kỳ Mạt Pháp được xác định là bắt đầu từ 1500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã niết bàn, đây chính là giai đoạn thứ 3 sau Chính Pháp và Tượng Pháp. Thời kỳ này sẽ luôn tiếp tục cho tới khi toàn bộ những hình thức thực hành Phật Pháp được chỉ dạy bởi Đức Phật Thích Ca đều sẽ bị tuyệt chủng ở trên thế giới này.

Theo như ghi chép lại, thời kỳ Mạt Pháp đã được nhắc tới nhiều tại các kinh điển Đại Thừa, chẳng hạn đó là Đại Tập Kinh. Ở cuốn kinh này đã giải thích về việc Mạt Pháp chính là giai đoạn xảy ra các sự xung đột. Nó sẽ xảy ra khi những người luôn tuân thủ về lời dạy của Đức Phật và những chân lý của Phật dạy sẽ bị che khuất và dần mất đi. Lúc này chính là sự lên ngôi của một thời đại xấu xa. Điều này gây ra những ảnh hưởng, rối loạn trong xã hội. Phật pháp khi đó cũng bị mất đi năng lực mang tới lợi ích cho chúng sanh bởi những người được sinh ra trong thời kỳ Mạt Pháp sẽ không mang hạt giống của Phật quả và được gieo vào họ.

Mạt Pháp là giai đoạn thứ 3 sau Chính Pháp và Tượng Pháp

Mạt Pháp là giai đoạn thứ 3 sau Chính Pháp và Tượng Pháp

2. Những gì xuất hiện sẽ xuất hiện trong thời kỳ Mạt Pháp?

Thời Mạt Pháp xuất hiện sẽ làm xảy ra nhiều điều ngoài ý muốn. Lúc này xung đột giữa những người theo Phật Pháp sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Việc họ thực hành theo những điều tốt để chấm dứt khổ đau là không thể. Đồng thời trong thời kỳ Mạt Pháp không còn thời gian để có thể đạt được sự giác ngộ giúp cho chúng sanh thoát khỏi được kiếp luân hồi thông qua việc thực hành và lấy bản thân làm trung tâm.

Ở thời đại này tất cả những người thực hành theo Pháp tham gia vào những thực hành tự lực với mong muốn giúp giải thoát được bản thân khỏi vòng sinh tử ở cuối cuộc đời họ sẽ không nhận thức được đây là những thực hành tốt và không phù hợp nữa. Họ cần phải biết rằng dù bản thân có cố gắng bao lâu đi chăng nữa nhưng chúng cũng sẽ không có tác dụng và trở nên vô nghĩa tại thời kỳ Mạt Pháp.

Ngoài ra trong thời kỳ Mạt Pháp bạn còn có thể quan sát được hầu hết con người sẽ trở nên đau khổ. Họ đang cương quyết gắn bó cùng với cuộc sống này cùng những kiếp sống ở tương lai trong kiếp luân hồi. Tất cả mọi người sẽ đấu tranh một cách vô ích trong việc kiếm tìm hạnh phúc và tránh đi đau khổ. Với những người có xu hướng tâm linh họ sẽ cầu nguyện về một cuộc sống tốt đẹp hơn tại cảnh giới khác của kiếp luân hồi.

Có thể tóm lại rằng phần lớn những người sống trong thời kỳ Mạt Pháp sẽ không có được nguyện vọng thoát ra khỏi vòng sinh tử luẩn quẩn. Họ sẽ luôn tồn tại những điều nghi ngờ trong tâm trí và trái tim ở thế giới đang bị suy vi này. Tuy nhiên sự nghi ngờ này cũng chỉ là 1 cơ chế của tự nhiên và là biểu hiện của bản ngã.

Ở thời kỳ Mạt Pháp sẽ làm xảy ra nhiều điều ngoài ý muốn

Ở thời kỳ Mạt Pháp sẽ làm xảy ra nhiều điều ngoài ý muốn

>>> XEM THÊM: Địa ngục là gì? Hình Phạt 18 tầng địa ngục như thế nào?

3. Những điều Đức Phật nói về thời Mạt Pháp

Thời kỳ Mạt Pháp được Đức Phật nói đến trong nhiều tập kinh khác nhau. Cụ thể đó chính là.

3.1. Đức Phật nói về thời kỳ Mạt Pháp trong kinh Đại Bi

Ở kinh Đại Bi Đức Phật đã nói sau khi ngài niết bàn thì thời gian 500 năm rốt sau những nhóm người đang giữ giới, y theo chánh pháp cũng sẽ lần lần mà tiêu giảm đi. Lúc này những bè đảng phá giới, bè đảng làm điều phi pháp sẽ ngày một tăng lên. Chúng sinh lúc này phỉ báng về chánh pháp sẽ gây ra nhiều phước họ khiến cho phước thọ của họ bị suy giảm, điều xấu cũng sẽ nổi lên nhiều hơn.

Tỷ khưu đắm mê vào các danh lại, không có ý định tu thân, tâm, giới, huệ cũng ngày một nhiều. Họ nổi sinh lòng tham trước y, bát, sàng tòa, thức ăn, thuộc men rồi từ đó xuất hiện ra những điều phỉ báng, ganh ghét lẫn nhau… Vì thế Đức Phật đã nói với A-Nan, những người nào xuất gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành theo đạo từ bi thì ông nên cung cấp các thức cúng dường cho họ được đủ đầy nhất.

Còn với những ai phạm hạnh, thấy, nghe, tin làm nhiều hay ít thì ông nên tìm cách khiến cho họ tránh được sự náo loạn. Lý do bởi trong cõi ngũ trược ở thời kỳ Mạt Kiếp sẽ xuất hiện rất nhiều khổ nạn như đói, khát, cướp giật, bão lũ, thiên tai… Rất nhiều điều nhân duyên sẽ khiến cho chúng sinh có thể bị xúc não.

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói trong kinh Đại Bi

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói trong kinh Đại Bi

3.2. Đức Phật nói về thời Kỳ Mạt Pháp ở kinh Ma Ha Ma Gia

Theo như kinh Ma Ha Ma Gia đã viết “ Lúc mà đấng Nhất Thiết Trí đã vào Niết Bàn thì sau 100 năm có Tỷ Khưu Ưu Ba Cúc Đa có đủ tài biện thuyết, độ vô lượng chúng. Sau 200 năm sẽ có Tỷ Khưu Thi La Nan Đà là những người khéo nói về pháp yếu… Sau 300 năm có Tỷ Khưu Thanh Liên Hoa Nhãn là những thuyết pháp độ được một nửa ức người. Sau 400 năm có Tỷ Khưu Ngưu Khẩu thuyết pháp độ được tới 1 vạn người. Sau 500 năm sẽ có Tỳ Khưu Bảo Thiên thuyết pháp độ được tới 2 vạn người và sẽ khiến cho chúng sinh có thể phát tâm vô thượng bồ đề. Thời kỳ Chánh Pháp lúc này đã chung mãn…”

Cứ như thế trở về sau lần lần các hàng xuất gia sẽ phá huỷ về giới luật. Họ sẽ sát sinh, uống rượu, đem bán đồ vật tại Tam Bảo, làm hạnh bất tịnh, gái làm ni, trai làm tăng… Chỉ còn lại một số ít người biết giữ gìn về giới hạnh… Áo cà sa của Tăng ni lúc này cũng sẽ biến thành sắc trắng, đây sẽ là một trong những dấu hiệu cho thấy Phật Pháp sắp bị huỷ diệt.

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói trong Kinh Ma Ha Ma Gia

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói trong Kinh Ma Ha Ma Gia

>>> XEM NGAY: Phật là ai? Phật có phải cứu độ chúng sanh

3.3. Đức Phật nói về thời Mạt Pháp ở kinh Pháp Diệt Tận

Theo kinh Pháp Diệt Tận, thời kỳ Mạt Pháp được Đức Phật nói rằng về sau này, khi pháp của ta bị diệt, nơi cõi ngũ trược sẽ đầy ắp tà đạo nổi lên, những quyến thuộc mà sẽ làm Sa Môn và đi quấy phá về đạo pháp. Họ sẽ mặc những bộ y phục như thế gian, thích mặc áo cà sa năm sắc, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham trước các mùi vị, không còn sự tâm tương trợ, tính tình ganh ghét lẫn nhau.

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói ở Kinh Pháp Diệt Tận sẽ đầy ắp tà đạo nổi lên

Thời Mạt Pháp theo lời Đức Phật nói ở Kinh Pháp Diệt Tận sẽ đầy ắp tà đạo nổi lên

Ở thời kỳ này lúc bấy giờ sẽ có sự xuất hiện của những vị Bồ Tát, La Hán, Bích Chi hiện thân là các vị Sa Môn. Họ có đạo hạnh vô cùng trang nghiêm, tu hành tinh tấn và nhận được sự kính trọng của mọi người. Trong họ có đức thuần hậu, ôn hoà, nhẫn nhục, luôn yêu thương giúp đỡ cho kẻ già yếu cô cùng…Họ sẽ giáo hoá cho chúng sanh theo cách bình đẳng nhất, tu thật nhiều công đức.

Với sự xuất hiện của những vị Sa môn này các Tỳ Khưu ma kia sẽ ganh ghét và phỉ báng, vu khống, sắp đặt điều xấu. Chúng tìm đủ mọi cách để hạ nhục, xua đuổi hay lấn áp vị Sa Môn khiến cho họ không được yên ổn. Chúng lấy cớ đó để lộng hành, bỏ chùa chiền, không tu về đạo hạnh, chỉ lo làm những nghề xấu để có thể sinh sống. Khi đó Phật Pháp suy vi cũng chính là do bọn Tỳ Khưu này.

Sự xuất hiện của các vị Sa Môn sẽ khiến cho các Tỳ Khưu ma kia ganh ghét và phỉ báng

Sự xuất hiện của các vị Sa Môn sẽ khiến cho các Tỳ Khưu ma kia ganh ghét và phỉ báng

4. Thời kỳ Mạt Pháp trong kinh Phật

Theo như quyển 49 của Thập Tụng Luật, để duy trì Chánh Pháp không bị huỷ hoạt và luôn tồn tại thì chúng sinh cần phải nắm được 5 điều sau đây.

● Cần phải tôn trọng về chánh pháp, biết về giáo pháp tốt lành, chân chính và tránh xa những suy nghĩ, cái nhìn bị lệch lạc để giữ vững cho tâm trí luôn được ổn định nhất. Đây là việc sẽ giúp cho chánh pháp luôn được duy trì và không bị huỷ diệt.

● Cần biết giảm đi sự nóng giận và độc ác trong con người mình. Luôn hình thành sự nhẫn nhịn và sự chịu đựng bởi sự nóng giận và danh tiếng chỉ khiến cho mọi người xa lánh và mất niềm tin vào tín ngưỡng.

● Kính trọng và tôn kính về những bậc trưởng thượng. Khi đó con người cần phải học được sự tôn kính phục tòng những vị đại đức ở hạng thượng toạ.

● Tranh quý chánh pháp, cần lắng nghe những lời Phật dạy để có thể giác ngộ và thực hành theo.

● Nắm rõ và truyền đạt lại những điều này cho người sơ học, diễn lại được những lời Đại Thừa sao cho khéo léo nhất để giúp cho người mới học dễ dàng tiếp cận hơn tới con đường tu Chánh Đạo.

Cần tôn trọng về Chánh Pháp để giúp cho Chánh Pháp được duy trì và không bị huỷ diệt

Cần tôn trọng về Chánh Pháp để giúp cho Chánh Pháp được duy trì và không bị huỷ diệt

Có thể thấy thời Mạt Pháp là một giai đoạn không đáng xuất hiện trong Phật Pháp. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện nhất về giai đoạn Mạt Pháp để có được cái tâm thật trong sáng luôn hướng về Đức Phật và xây dựng được một tư duy và niềm tin sao cho tốt đẹp nhất.

Viết bình luận của bạn
Danh mục
Chat messenger