Lôi Phong - Sản xuất và bán lẻ đồ thờ cúng như bàn thờ, đèn thờ, khung ảnh thờ, bàn thờ, tượng phật

Phật giáo là gì? Những bí mật chưa từng tiết lộ về Phật Giáo

Thứ Tư, 01/11/2023
Trần Xuân Bách

Phật giáo là tôn giáo đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Cho đến nay, Phật giáo vẫn luôn tồn tại, phát triển và có những ảnh hưởng nhất định trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia Châu Á. Để hiểu hơn về Phật Giáo, cũng như những “bí mật” chưa từng được tiết lộ về tôn giáo này sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.

1. Phật giáo là gì?

Đạo là đạo tâm, Phật là Phật tính, Đạo Phật chính là lời dạy của Đức Phật để giúp thực tỉnh và giác ngộ con người trở về với chân tâm sẵn có của mình.

Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ khoảng hơn 2000 năm trước, là khi Ngài Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm đã tự mình giác ngộ ở tuổi 35. Sau khi Ngài Niết Bàn khoảng gần 250 năm thì Phật giáo trở thành tôn giáo phổ biến ở trên thế giới.

Phật giáo là gì?

Phật giáo là gì?

Đạo Phật vốn dĩ không phải là hệ thống tín ngưỡng tôn giáo được tạo ra từ một thế lực siêu nhiên nào. Những người theo đạo Phật cũng không bắt buộc cần phải tin tưởng điều gì một cách mù quáng.

Phật Tử đặt niềm tin nơi Đức Phật, vì Ngài đã tìm ra được con đường giải thoát, cứu khổ, cứu nạn ở đời.

Theo đó, Đạo Phật là giáo học dạy chúng ta về chân tướng vũ trụ, nhân sinh, đạo tâm, sự giải thoát. Giúp ta biết được vũ trụ được thành tựu và hoại diệt như thế nào.

Nhân sinh chỉ cho ta thấy được có chúng sanh hữu tình và vô tình. Đạo Tâm giúp ta hiểu được từ bi, thánh thiện. Giải thoát dạy cho ta cách tu hành để chuyển phàm thành Phật.

Đạo Phật dạy dạy ta cách để tu thành Phật, rũ bỏ khổ đau để được hạnh phúc. Nhiều người không hiểu cho rằng Đạo Phật là mê tín dị đoan, khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội để có thể tu thành Phật, phải chịu khổ đau trong 6 ngả luân hồi, luôn luẩn quẩn khó để có thể thoát ra.


2. Đạo Phật có là một Tôn giáo không?

Phật giáo không trung thành với một thần linh hay bất kỳ một thế lực siêu nhiên nào. Theo đó, Phật giáo khuyên con người tự phát triển khả năng, trí tuệ của mình.

Đạo Phật có phải tôn giáo hay không?

Đạo Phật có phải tôn giáo hay không?

Theo Đạo Phật, không một quyền lực cao siêu nào quyết định được vận mệnh con người, ngoại trừ chính trừ bản thân họ.

Cho nên, Phật giáo mang tính chất thiết thực như kiểu khoa học. Cho nên, Phật giáo cùng khoa học sẽ tương trợ lẫn nhau. Đạo Phật không đòi hỏi bạn phải tin điều gì một cách mù quáng, khuyến khích sự tự do bình đẳng.

Đức Phật dạy việc hoài nghi là quyền của con người, phật tử không làm nô lệ cho một cá nhân nào, cũng không tin vào những điều mình hoài nghi. Phật giáo không phải là siêu hình hay là một chủ nghĩa độc đoán, độc thần.

Đức Phật dẫn dắt, chỉ dạy con người ta sống khiêm tốn, suy nghĩ linh hoạt, khuyên răn con người sống tốt, sống đẹp và cống hiến cho xã hội.

Phật Giáo không chỉ là một tôn giáo, đây còn được xem như một lối sống, một triết học. Phật Giáo được gọi là triết học, bởi khi chúng ta tách từ Philosophy (triết học) ra ta sẽ được ghép lại từ hai chữ "Philo" tức là "tình thương" và "Sophia" tức là "trí tuệ".

Triết học là tình thương và trí tuệ, cho nên Phật Giáo cũng được xem là triết học. Vì Đạo Phật được bao gồm từ bi và trí tuệ. Nhưng không thể hoàn toàn xem Phật Giáo là triết học.

Bởi vì, Triết học chủ yếu là hiểu biết, nhưng không chú trọng đến phần thực hành. Trong khi Phật Giáo rất quan tâm đến thực hành và giác ngộ. Cũng là người như chúng ta, nhưng Đức Phật đã nhìn thấy cách chúng ta thực sự tồn tại, từ đó khắc phục tất cả khiếm khuyết và chứng ngộ tiềm năng của mình.

Đức Phật không giúp ta vượt qua khó khăn, thay vào đó, người chỉ cho ta hướng đi để có thể tự thoát khỏi khó khăn và phát triển những phẩm chất tốt đẹp bên trong mỗi người.

Phật giáo giúp con người ta “giác ngộ”

Phật giáo giúp con người ta “giác ngộ”

 

Đạo Phật không có đức tin vào Thượng Đế, mà chỉ đơn thuần kêu gọi mọi người giác ngộ các giáo pháp. Từ đó giúp cho con người có thể trân trọng những lời Phật dạy về đạo đức, lòng bi và trí tuệ.

3. Khám phá những bí mật về Phật giáo

3.1. Phật giáo lấy trí tuệ làm nền tảng giúp giải thoát con người

Phật giáo được sáng lập trên căn bản trí tuệ, lấy trí tuệ để giải thoát con người. Cho nên, Phật giáo rất gần gũi với khoa học về những quy luật tự nhiên. Phật giáo chủ trương công bằng, con người chính là chủ nhân của chính mình.

Phật giáo chủ trương xóa bỏ những nỗi lo sợ về cái chết thường ám ảnh con người.

Phật giáo chủ trương xóa bỏ những nỗi lo sợ về cái chết thường ám ảnh con người.

3.2. Phật giáo không phải là tín ngưỡng có hệ thống

Đạo Phật lấy đức tin làm niềm tin và không trung thành với bất kỳ một thần linh hay thế lực siêu nhiên nào. Theo đó, Phật giáo khuyên con người nên tự phát triển trí tuệ của chính mình. Bởi không có một thế lực cao siêu nào có thể quyết định được vận mệnh của một con người.

Phật học vừa thích hợp với khoa học, lại vừa còn bổ sung khiếm khuyết của khoa học. Phật giáo giúp cho con người thoát khỏi bể khổ luân hồi. Giữa Phật giáo và khoa học có vai trò tương trợ cho nhau.

Phật giáo không trung thành với bất kỳ thế lực siêu nhiên nào

Phật giáo không trung thành với bất kỳ thế lực siêu nhiên nào

Những người theo đạo Phật không cần phải có đức tin mù quáng. Bởi Phật giáo khuyến khích và chủ trương tự do bình đẳng, phù hợp thời đại, Phật giáo độ sinh, không độ tử.

3.3. Phật tử không cần phải có lòng tin mù quáng

Theo lời Đức Phật dạy: “Không nên tin những lời đồn đại”. Phật giáo là một giáo lý thực tiễn, là một phương tiện giải thoát. Đức Phật còn dạy: việc hoài nghi là quyền của con người. Người phật tử không làm nô lệ cho một cá nhân hay một quyển sách nào; Không nên nhắm mắt tin cần về những điều mình còn hoài nghi.

Phật giáo không phải là siêu hình, cũng không phải là một chủ nghĩa độc đoán, độc thần. Phật giáo tin rằng mỗi con người sinh ra đều sẽ có kiếp luân hồi.

Phật giáo là một nền giáo dục được căn cứ từ nguyên lý và hiện tượng của vũ trụ. Đức Phật dẫn dắt và, dạy cho Phật tử hài hòa âm dương, sống khiêm tốn, khiêm nhường, suy nghĩ linh hoạt.

Phật giáo thường khuyên con người ta làm những điều phúc đức, tốt lành từ những việc nhỏ nhất, cho tới những việc lớn nhất trên phương diện thời gian, không gian, bao hàm cả quá khứ, hiện tại, lẫn  tương lai. Phật dạy chúng ta cần phải biết dùng trí tuệ để nhận xét sự việc làm chuẩn.

Phật giáo không đòi hỏi lòng tin một cách mù quáng

Phật giáo không đòi hỏi lòng tin một cách mù quáng

3.4. Đạo Phật chính là nền giáo dục của Phật Ðà

Đạo Phật là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh, bao gồm sự kiện, trí tuệ vô tận vô biên. Về mặt thời gian, nói đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn về mặt không gian, nhắc đến cuộc sống và suy diễn đến cái thế giới vô tận.

Chính vì thế, Đạo Phật là giáo học, giáo dục thay vì là tôn giáo. Đây là nền giáo dục giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Mỗi Phật tử là sự thụ hưởng tối cao của đời người.

Đức Phật khai sáng mỗi con người đi tìm chân lý bằng Trí Tuệ — Giới Hạnh – Chế Ngự, dùng tâm trí và cương quyết để thắng được dục vọng.

Để thắng được dục vọng, con người ta phải luyện tập kỳ công và thực hành đúng. Với một tư duy chân chính theo gương Thế Tôn, với chặng đường giác ngộ, cùng tinh thần tự lực, quyết tâm sống đạo đức, dùng trí tuệ để giải quyết mọi sự việc.

Người Phật tử trước hết cần phải có từ tâm và có sự bao dung. Tấm lòng và sự bao dung của đạo Phật chính là nền tảng của một xã hội tiến bộ, con người trong xã hội này được đối xử bình đẳng với nhau, giúp giải tỏa được mọi khổ đau, bất hạnh.

Những người xuất gia hay tại gia luôn luôn nhớ lời răn dạy của đức Phật. Đó là ánh sáng, ngọn lửa soi đường đi đến giác ngộ.

Đức Phật dạy mỗi người cần làm những công việc như: bố thí, pháp thí, vô úy thí. Bố thí tiền bạc, các vật dụng dành tặng cho những con người nghèo khổ, cơ nhỡ,.. là một hạnh phúc tuyệt vời.

4. Ý nghĩa của việc tin Phật

Rất nhiều người lầm tưởng, cho rằng Phật chính là đấng siêu nhiên có quyền năng trừng phạt, ban phước lành cho mọi người.

Ý nghĩa của việc tin Phật

Ý nghĩa của việc tin Phật

Trên thực tế, Phật không ban phước lành hay trừng phạt mất kỳ một ai, mục đích của Ngài là để giúp cho con người tu hành, thành Phật. Khi bạn tin vào Phật pháp, có tinh thần tu hành thì Ngài sẽ trợ lực cho chúng ta. Việc muốn làm Phật hay không sẽ tùy vào mỗi người có muốn theo học Phật pháp hay không.

5. Thờ cúng chư Phật có ý nghĩa gì?

Phật giáo không bắt buộc những người theo phải lễ bái hay thờ cúng Ngài. Nhưng vì mang ơn chư Phật, cho nên hiện nay có rất nhiều Phật tử lập bàn thờ để thờ cúng, làm lễ lạy để cảm ơn Ngài đã phổ độ chúng sinh.

Điều này cũng giống như việc chúng ta mang ơn ông bà tổ tiên, vì thế nên mới lập bàn thờ để lễ cúng bái và tưởng nhớ.

Việc thờ cúng chư Phật có ý nghĩa để noi gương thay vì để van xin phù hộ cho mình. Mỗi chúng ta đều cho rằng thờ cúng sẽ giúp mang lại hạnh phúc, giúp công việc làm ăn trở nên làm ăn phát tài.

Khi thờ cúng Phật tại nhà, bạn cần đặc biệt chú ý về cách lập bàn thờ, cũng như sắp xếp, bài trí nơi thờ cúng. Đặc biệt chú ý thỉnh tượng Phật từ những đơn vị cung cấp đảm bảo uy tín trên thị trường.

Ý nghĩa thật sự khi thờ cúng Phật

Ý nghĩa thật sự khi thờ cúng Phật

Vị trí thờ cúng Phật cần được đặt ở nơi trang nghiêm, trạng trọng nhất của ngôi nhà để tỏ lòng tôn kính, biết ơn đến Người.

Không chỉ có ý nghĩa thể hiện sự biết ơn, việc lập bàn thờ Phật trong nhà còn giúp cho con cháu nhận thức được đạo đức, từ đó biết sống tốt với gia đình, cũng như xã hội.

Trên thực tế, do si mê mù quáng nên con người đã tự tạo nên những cảnh tượng mê tín, cúng tế,... điều này khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng đạo Phật là đạo tiêu cực, mê tín dị đoan. Điều này hoàn toàn là quan điểm sai lầm về Đạo phật.

Với những thông tin trên đây của chúng tôi đã giúp bạn hiểu hơn về Phật giáo, cũng như ý nghĩa, bí mật mà chắc hẳn nhiều người chưa biết và chưa hiểu rõ về đạo Phật. Nếu như bạn muốn tỏ lòng thành kính bằng việc thờ cúng chư Phật, hãy chú ý lựa chọn những địa chỉ cung cấp tượng phật, bàn thờ Phật,.. đảm bảo uy tín nhất trên thị trường nhé!

 

Viết bình luận của bạn
Danh mục
Chat messenger