Lôi Phong - Sản xuất và bán lẻ đồ thờ cúng như bàn thờ, đèn thờ, khung ảnh thờ, bàn thờ, tượng phật

86+ hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp nhất

Thứ Bảy, 25/11/2023
Trần Xuân Bách

Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm Đức Phật Thích Ca, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là 3 vị Đức Phật tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyên giúp chúng sinh vượt qua khỏi luân hồi nghiệp báo, bể khổ thâm sâu để giữ tâm luôn trong sáng, thanh tinh. Để hiểu rõ hơn về hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh quý bạn đọc hãy cùng loiphong.vn tìm hiểu chi tiết dưới đây.

1. Hoa Nghiêm Tam Thánh là ai?

Hoa Nghiêm Tôn Thánh có nhiều tên gọi khác nhau như Thích Ca Tam Thánh, bao gồm Đức Phật Thích Ca ở giữa, Văn Phù Bồ tát cưỡi sư tử xanh ở bên trái và Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng sáu ngà ở bên phải. Ba vị Phật ngày được miêu tả trong kinh Hoa Nghiêm nên được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh

1.1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Ta Bà, là người sáng lập ra Phật giáo ngày nay. Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử đã từng sống ở trên Trái Đất. Ngài vốn là Thái tử Tất Đạt Đa của vương quốc Sakya (Thích - ca) của Ấn Độ ngày nay. Thái tử Tất Đạt Đa là người sống trong nhung lụa, học vấn xuất chúng.

Một ngày nọ, khi đi qua 4 cửa thành Thái tử Tất Đạt Đa đã nhìn thấy hình ảnh người già yếu, người bệnh tật, tu sĩ và xác chết. Lúc này, Ngài đã nhận ra rằng con người ai sinh ra thì cũng sẽ đều già đi, bệnh tật và chết. Ngài rất trân quý hình ảnh siêu thoát của vị tu sĩ. Vậy nên, vào năm 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo con đường tu hành, tìm đến chánh đạo.

Ngài đã dùng 6 năm ép xác tu hành nhưng đây không phải là con đường đúng đắn nên khi được nghe tiếng đàn của Phạm Thiên Indra ngài đã phát hiện con đường trung dung - Trung đạo sau khi liên tưởng đến loại dây đàn không quá trùng cũng không quá căng.

Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề phát nguyện, quán tuyển duyên khởi và thấy được kiếp trước của chúng sinh. Ngài cũng nhìn thấy sự hình thành và hủy diệt của thế giới. Tháng 4 năm 588 TCN, Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, được chứng thánh, biết mình là Phật và không còn tái sinh thêm một lần nào nữa.

Phật Thích Ca Mâu Ni còn có nhiều tên gọi khác như Phật Tổ Như Lai, Thế Tôn, Phật Đà, Phù Đồ. Tên gọi tiếng Phạn là “Buddha” nghĩa là “Giác” với 3 nghĩa “Tự giác - Giác tha - Giác hạnh viên mãn”.

Hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni

1.2. Phật Phổ Hiền Bồ tát

Phật Phổ Hiền Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo, bao gồm Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ tát, Văn Thù Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát. Trong đó, Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng đứng ở bên phải còn Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng ở bên trái.

Khi chưa xuất gia, Phổ Hiền Bồ tát có tên là Năng - đà - nô, người con thứ 4 của vua Vô Tránh Niệm. Dưới sự khuyên bảo của phụ vương, thái tử Năng - đà - nô đã phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng cùng với chúng sinh trong 3 tháng. Thái tử nguyện phát tâm Bồ Đề tu thành Bồ Tát, giáo hóa chúng sanh thành Phật đạo. Bảo Tạng Như Lai đã đặt hiệu cho Thái tử là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức.

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát

1.3. Văn Thù Bồ tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là Mạn Thù Thất lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường - hiểu được mọi thứ đều tròn đầy. Văn Thù Bồ tát được nhắc đến nhiều trong các kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Thủ Nghiêm, Duy Ma Cật,...

Trong kinh điển của Phật giáo Đại thừa, trước khi xuất gia Ngài là Thái tử Vương Chúng - con thứ 3 của vua Trách Nhiệm. Sau khi vâng lời khuyên bảo của phụ vương, thái tử đã phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng. Trải qua hằng hà sa số kiếp, ở kiếp nào Ngài cũng đều giữ bổn nguyện, tâm trí thanh tịnh, tạo phương lành cho mọi chúng sinh.

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ tát là nhân vật thân cận với Đức Phật, có lúc còn thay mặt cho Đức Phật diễn nói Chánh pháp, lúc thì đóng vai người điều khiển chương trình giới thiệu cho thính chúng bài pháp quan trọng của Đức Thế Tôn. Văn Thù Bồ tát đại diện cho trí tuệ, được miêu tả với dáng vẻ trẻ trung, ngồi kiết già trên bồ đoàn bằng hoa sen.

2. Ý nghĩa của hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh

Để hiểu rõ về hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh thì bạn cần phải hiểu được ý nghĩa của từng Đức Phật. Chi tiết như sau:

2.1. Hình ảnh Phật Thích Ca

Phật Thích Ca thường xuất hiện với hình ảnh tóc có cụm xoắn ốc hoặc búi to, mặc áo choàng cổ hoặc áo cà sa, nếu như hở ngực thì sẽ không có chữ Vạn. Ngài thường ngồi trên tòa sen, đầu có nhục kế, mắt mở ba phần tư, hai tay thì xếp ngay ngắn giữa hai đùi; bàn tay bắt ấn chuyển pháp luân, ấn thiền hoặc ấn kim cương hiệp chưởng.

Hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân - biến hóa thân giáng xuống trần thế, huyết pháp độ chúng, tu thành chính quả của Đức Thế Tôn.

Đức Phật không có một hình thức cố định nào, khi chúng sinh nghĩ đến Phật như thế nào thì Ngài sẽ hiện lên trong tâm trí chúng ta ở hình dạng đó. Phật Thích Ca ngồi trên đài sen thể hiện sự thanh tịnh, giải thoát giúp chúng ta thoát khỏi buồn đau. Ánh mắt của Ngài nhìn xuống dưới thể hiện sự giác ngộ, giúp chúng ta buông bỏ hết tham sân si mạn, sớm phá mê khai ngộ; sáng suốt tu hành chứng đạo.

2.2. Hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát được miêu tả cưỡi voi trắng 6 ngà, dáng vẻ thỏa mái. Ngài được xem là đại diện của Bình đẳng tính trí để thấu hiểu cái nhất của cái khác biệt và đồng nhất. Hình ảnh voi 6 ngà tượng trưng cho Lục Độ gồm có Bố thí, Tinh tấn, Trì giới, Thiền định, Trí Huệ, Nhẫn nhục.

Dựa theo hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ tát có biểu tượng là ngọc như ý, hoa sen và đôi khi là trang sách ghi thần chú của Ngài. Phổ Hiền Bồ tát xuất hiện với hình ảnh mang vương miện, y trang đầy ắp châu báu. Ngài là đại diện cho Hạnh Nguyện lớn lao và vĩ đại. Thập đại hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ tát bao gồm: Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, Quảng tu cúng dường, Sám hối nghiệp chướng; tùy hỷ công đức; thỉnh chuyển pháp luân; thường tùy Phật, thỉnh phật trụ thế; hằng thuận chúng sinh; phổ giai hồi hướng.

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho Hạnh Nguyện, chân lý để chúng sinh tránh xa mọi ảo vọng để trở về với chân lý. Thờ tranh, ảnh Phổ Hiền Bồ tát cho thấy mong muốn dùng trí tuệ để nhìn thẳng chân lý, gạt bỏ vô minh, giác ngộ như Đức Phật, diệt tan mọi ích kỷ hẹp hòi.

2.3. Hình ảnh Văn Thù Bồ tát

Trong hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh thì Văn Thù Bồ tát được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, tay phải cầm lưỡi gươm đang bốc lửa. Hình ảnh này mang ý nghĩa dùng trí tuệ để chặn đứng mọi gông xiềng bó buộc, mọi phiền não chột chặt con người vào khổ đau, bất hạnh của sinh tử luân hồi. Từ đó, đưa mọi người đến với trí tuệ viên mãn.

Tay trái của Văn Thù Bồ tát ôm và giữa trái tim - biểu trưng cho sự thức tỉnh, giác ngộ. Trong một số hình ảnh thì Ngài cầm hoa sen xanh - một biểu trưng cho đoạn đức, dùng trí tuệ để đứt sạch nhiễm ô tham ái. Trên người Ngài mang chiếc giáp nhãn nhục, che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi. Văn Thù Bồ tát thường ngồi ở trên lưng sư tử để biểu thị cho năng lực mạnh mẽ của trí tuệ, chuyển hóa phiền não, vô minh với ý niệm chấp ngã trở về vô lậu.

Việc treo, thờ phụng hình ảnh Văn Thờ Bồ tát giúp hướng đến trí tuệ sẵn có của con người giúp chúng ta không phải vướng lặn trong vòng sinh tử luân hồi cùng không phải chịu mọi nỗi khổ đau. Ngài sẽ giúp chúng ta thức tỉnh, quay trở về với trí tuệ sẵn có; dùng trí tuệ để loại bỏ thâm ái, vượt qua bể khổ thâm sâu; thoát khỏi luân hồi nghiệp báo.

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đại diện cho chân lý, sự thanh tịnh và giải thoát giúp cho chúng sinh ngộ ra những chân lý của cuộc sống, sớm phá mê khai ngộ; dùng trí tuệ để nhìn thẳng chân lý, chặt đứt mọi xiềng xích khổ đau, muộn phiền bị trói buộc; thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo.

Khi treo ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh tại nhà để thờ phụng còn để cầu trường thọ, an yên; mong muốn có được trí tuệ viên mãn, giữ được trí tuệ sáng suốt, giải thoát khỏi những tham - sân - si. Theo Thám Huyền Ký quyển 18, Phổ Hiền còn tượng trưng cho Lý và hạnh còn Văn Thù Bồ tát tượng trưng cho Trí và Chứng.

3. Tổng hợp 86+ hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp nhất

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 01

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 01

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 02

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 02

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 03

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 03

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 04

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 04

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 05

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 05

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 06

Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp số 06

4. Hướng dẫn thỉnh ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh

Treo ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh tại nhà là cách được nhiều Phật tử lựa chọn để thể hiện lòng thành kính đối với chư Phật, mong muốn được các Ngài dẫn lối chỉ đường thoát khỏi mọi khổ đau, tham - sân - si trong cuộc sống. Dưới đây là một số hướng dẫn và lưu ý khi thỉnh hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh thờ phụng tại nhà:

  • Việc thờ phụng ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh cần phải xuất phát từ tâm của bạn. Do đó, khi lựa chọn ảnh bạn nên lựa chọn kích thước phù hợp với không gian treo, điều kiện tài chính, không cần phải quá cầu kỳ xa hoa.
  • Treo ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà như phòng khách, phòng thờ. Treo ảnh hướng ra cửa chính, không hướng vào nhà vệ sinh, nhà bếp,...- những nơi ô uế.
  • Nếu treo trong phòng thờ thì bạn không nên treo cùng với các tranh Phật khác.
  • Bàn thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh nên tách biệt và cao hơn bàn thờ gia tiên.
  • Khi thỉnh tranh, ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh bạn nên nhờ thầy hoặc chư tăng, chọn ngày lành tháng tốt.
  • Khi đi thỉnh tranh, ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh bạn nên đi thẳng về nhà, không nên ghé vào đâu.
  • Không được cất ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh trong tủ, ngăn kéo.
  • Khi tranh, ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh bị hỏng, rách bạn nên mang lên chùa nhờ các sư thầy làm lễ và hóa trên chùa.

Trên đây là ý nghĩa và 1000+ Hình ảnh Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp nhất mà loiphong.vn muốn chia sẻ với bạn. Để có thêm nhiều thông tin chi tiết khác về hình ảnh Phật, quý bạn đọc hãy truy cập loiphong.vn, chắc chắn sẽ giúp ích với bạn rất nhiều đó!

Viết bình luận của bạn
Danh mục
Chat messenger